Peenay De Sharab


Peenay De Sharab Masjid Main Baid Kay Ghalib,
Ya Woh Jaga Bata Jahan Khuda Nahin Hai

Peenay De Sharab

Leave a comment