Dekha Jo Teer Kha Ke Kameen-Gaah


Dekha jo teer kha ke kameeN-gaah ki taraf,
Apne hi dostoN se mulaqat ho gayi.

Leave a comment