Wah Hazaar Dushman-E-Jahan Sahi


Wah hazaar dushman-e-jahan sahi mujhe phir bhi gair azeez hai,
Jise khaake-paa teri chhu gai. wah bura bhi ho to bura nahi,

Leave a comment