Ghalib Bura Na Maan


Ghalib’ bura na maan jo vaaiz bura kahe
aisa bhi koi hai ki sab achchha kahen jise

Leave a comment