Pehale Sau Baar Idhar


Pehale sau baar idhar aur udhar dekha hai,
Tab kahin dar ke tunhen ek baar dekha hai.

Pehale Sau

Leave a comment