Kitna Khauf Hota Hai Sham Ke Andheron


Kitna khauf hota hai sham ke andheron mein Faraz,
Poonch un parindon se jin ke ghar nahin hote.

Kitna Khauf Hota Hai Sham Ke Andheron

Leave a comment