Jis Ko Bhi Sheikh-O-Shaah


Jis Ko Bhi Sheikh-O-Shaah Ne Hukm-E-Khuda Diya Qaraar
Hamne Nahin Kiya Woh Kaam Haan Baa-Khuda Nahin Kiya

Jis Ko Bhi Sheikh-O-Shaah

Leave a comment