Jawani Ki Dua Ladakon Ko Na-Haq


Jawani ki dua ladakon ko na-haq log dete hain,
Yahi ladke mitaate hain jawaani ko jawan ho kar.

Leave a comment