Jawaniyon Me Jawani Ko


Jawaniyon me jawani ko dhul karte hain,
Jo log bhul nahi karte, bhul karte hain,

Agar Anaarkali hain sabab bagaavat ka.
Salim hum teri sharten kabool karte hain.

Leave a comment