Ye Hai Ki Jhukaata Hai Mukhalif


Ye hai ki jhukaata hai mukhalif ki bhi gardan,
Sun lo ki koi shay nahin ehsaan se behatar.

Leave a comment