Tu Naam Ka Darya Hai


Tu Naam Ka Darya Hai Rawani Nahi Rakhta,
Badal Hai Wo Bay Faiz Ke Pani Nahi Rakhta,
Yeh Akhri Khat Akhri Taswee Be Le Ja,
Main Bholne Walon Ki Nishani Nahi Rakhta.

tu-naam-ka-darya-hai
Category: Shayari On Bhool

Leave a comment