Taash K Paton


Taash k paton ki manind hai zindage meri Faraz,
Jis kisi ne bhi khela taqseem kar diya mujhey

Leave a comment