Sikha Na Saki Jo Umar


Sikha na saki jo umar bhar tamam kitabe mujhe,
jab kareeb se kuchh chehare padhe to na jane kitne sabab sikha diya

Leave a comment