Ruth Jane Ki Adaa Ham Ko Bhi Aati Hai Faraz


Ruth jane ki adaa ham ko bhi aati hai Faraz,
Kaash hota koi ham ko bhi manaane waala.

Ruth Jane Ki Adaa Ham Ko Bhi Aati Hai Faraz

Leave a comment