Romeo Ne Juliet Se Kaha Ek Sach


Romeo ne Juliet se kaha ek sach,
Romeo ne Juliet se kaha ek sach,
Asali Masale Sach Sach MDH.. MDH..!!

romeo-ne-juliet-se-kaha-ek-sach

Leave a comment