Phalak Deta Hai Jisko Aesh


Phalak deta hai jisko aesh usko gham bhi deta hai,
Jahan bajte hai nakkare, wahi matam bhi hote hain.

Category: Daagh Shayari

Leave a comment