Padh Likh Kar Kya Karna Hai


Padh likh kar kya karna hai,
Ek din to sab ko marna hai,
Mar kar phir paida hue,
To phir nursary se hi shuru karna hai.

padh-likh-kar-kya-karna-hai

Leave a comment