Lipat Bhi Ja Na Ruk Akbar


Lipat bhi ja na ruk ‘Akbar’ gajab ki byuti hain,
Nahin nahinpe na jaa ye haya ki duty hain.

Leave a comment