Kisi Ki Kya Mazal Thi


Kisi ki kya mazal thi jo koi hame kharid sakta,
hum to khud hi bik gaye khariddar dekhke

Kisi Ki Kya Mazal Thi

Leave a comment