Khudi Ko Kar Buland Itna Ki


Khudi ko kar buland itna ki har taqdir se pahle,
Khuda bande se poonche bata teri raza kya hai.

Leave a comment