Kavkav-E-Sakht Jani Hai Tanhai


Kavkav-e-Sakht Jani Hai Tanhai, Na Puchh;
Subh Karna Sham Ka, Lana Hai Ju-e-Shir Ka!

Leave a comment