Jhanda Lehrana Hai


Jhanda lehrana hai,
Vande Mataram ke geet gana hai!
Sunakr desh ko lalkarna hai,
Aao milkar ab swapn dekha jo sakar karna hai!

Jhanda Lehrana Hai

Leave a comment