Hai Ghalib Ghailb Jisko


Hai Ghalib Ghalib Jisko Samjhtey Hain Hum Shuhood;
Hain Khwab Mein Hanooz Jo Jaage Hain Khwab Mein!

Leave a comment