Haadise Aur Bhi Guzre Teri


Haadise Aur Bhi Guzre Teri Ulfat Ke Sivaa
Haan Mujhe Dekh Mujhe Ab Meri Tasveer Na Dekh

Haadise Aur Bhi Guzre Teri

Leave a comment