Berukhi Isse Badi Aur Bhala Kya Hogi


Berukhi isse badi aur bhala kya hogi,
Ek muddat se hamein us ne sataaya bhi nahin.

Leave a comment