Allah To Sab Ki Sunta Hai


Allah To Sab Ki Sunta Hai, Jurrat Hai ‘Shakeel’ Apni Apni
Haali Ne Zubaan Se Kuchh Na Kaha, Iqbal Shikaayat Kar Baithey

Allah To Sab Ki Sunta Hai

Leave a comment