Aaine Le Sau Tukde Kar Ke


Aaine le Sau Tukde kar ke Humne dekhe hai
Fir maa se maar khai hai
Aur khud hi ikkathha karke feke hai..

aaine-le-sau-tukde-kar-ke-humne-dekhe-hai

Leave a comment