Aasman Humse Naraz Hai


Aasman humse naraz hai,
Chand ka gussa behisab hai,
Woh sab humse jalte hain,
Kyunki chand se behtar Chand humare paas hai

Aasman Humse Naraz Hai

Leave a comment