Gurpurab SMS Pictures For Facebook, Whatsapp

Guru Nanak Jayanti Sms

ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਗਟਿਆ
ਮਿਟੀ ਧੁੰਧ ਜਗਿ ਚਾਨਣ ਹੋਆ
ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ – ਲੱਖ ਵਧਾਈ
ਖ਼ੁਸ਼ਿਆਂ ਭਰਿਆ ਗੁਰਪੁਰਬ….

ਜਉ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ
ਤਾਰੇ ਛੁਪੇ ਹਨੇਰ ਪਲੋਆ
ਮਿਟੀ ਧੁੰਧ ਜਗਿ ਚਾਨਣ ਹੋਆ
ਕਾਲ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ
ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ..!

ਕਣ-ਕਣ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ,
ਹਰ ਦਰ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ,
ਹਵਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ,
ਸਾਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ,
ਕਿੱਧਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬੰਦਿਆ,
ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ!
Heartiest Greetings for Guru Nanak Dev Ji Jayanti

गुरु नानक देव जी के सद्कर्म
हमे सदा दिखाएँगे राह
वाहे गुरु के ज्ञान से,
सबके बिगड़े हुए कामकाज बन जाएँगे||
गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाए ||

ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਜੀਉ ਡਰਤੁ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈ ਸਿਉ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ॥
ਦੂਖ ਵਿਸਾਰਣੁ ਸੇਵਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰੁ ॥੧॥
ਸਾਹਿਬੁ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
One Universal Creator God. Truth Is The Name. Creative Being Personified. No Fear. No Hatred.
Image Of The Undying. Beyond Birth. Self-Existent. By Guru’s Grace:
My soul is afraid; to whom should I complain?
I serve Him, who makes me forget my pains; He is the Giver, forever and ever. ||1||
My Lord and Master is forever new; He is the Giver, forever and ever. ||1||Pause||
Greeting on Guru Nanak Dev Ji’s Gurupurab!

ਮੈ ਮਨਿ ਵਡੀ ਆਸ ਹਰੇ ਕਿਉ ਕਰਿ ਹਰਿ ਦਰਸਨੁ ਪਾਵਾ ॥
ਹਉ ਜਾਇ ਪੁਛਾ ਅਪਨੇ ਸਤਗੁਰੈ ਗੁਰ ਪੁਛਿ ਮਨੁ ਮੁਗਧੁ ਸਮਝਾਵਾ ॥
ਭੂਲਾ ਮਨੁ ਸਮਝੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ॥
ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸੋ ਹਰਿ ਚਰਣੀ ਚਿਤੁ ਲਾਏ ॥੧॥
Within my mind there is such a great yearning; how will I attain the Blessed Vision of the Lord’s Darshan?
I go and ask my True Guru; with the Guru’s advice, I shall teach my foolish mind.
The foolish mind is instructed in the Word of the Guru’s Shabad, and meditates forever on the Lord, Har, Har.
O Nanak, one who is blessed with the Mercy of my Beloved, focuses his consciousness on the Lord’s Feet. ||1||
Greetings for Guru Nanak Dev Ji’s Gurpurab!

ਮਃ ੩ ॥
ਏ ਮਨ ਇਹੁ ਧਨੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਜਿਤੁ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
ਤੋਟਾ ਮੂਲਿ ਨ ਆਵਈ ਲਾਹਾ ਸਦ ਹੀ ਹੋਇ ॥
ਖਾਧੈ ਖਰਚਿਐ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵਈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਓਹੁ ਦੇਇ ॥
ਸਹਸਾ ਮੂਲਿ ਨ ਹੋਵਈ ਹਾਣਤ ਕਦੇ ਨ ਹੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈਐ ਜਾ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ ॥੨॥
Ma 3 ||
O, my soul, this is the wealth of the Naam; through it, comes peace, forever and ever.
It never brings any loss; through it, one earns profits forever.
Eating and spending it, it never decreases; He continues to give, forever and ever.
One who has no skepticism at all never suffers humiliation.
O Nanak, the Gurmukh obtains the Name of the Lord, when the Lord bestows His Glance of Grace. ||2||
Greetings for Guru Nanak Dev Ji’s Gurpurab!

ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਣਾ ਕੀਓ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀਐ ॥
ਦੇਖਹਿ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰਿ ਕਚੀ ਪਕੀ ਸਾਰੀਐ ॥
ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ ਸਭੁ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ॥
ਜਿਸ ਕੇ ਜੀਅ ਪਰਾਣ ਹਹਿ ਕਿਉ ਸਾਹਿਬੁ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ ॥
ਆਪਣ ਹਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜੁ ਸਵਾਰੀਐ ॥੨੦॥
You Yourself created the creation; You Yourself infused Your power into it.
You behold Your creation, like the losing and winning dice of the earth.
Whoever has come, shall depart; all shall have their turn.
He who owns our soul, and our very breath of life – why should we forget that Lord and Master from our minds?
With our own hands, let us resolve our own affairs. ||20||
Greetings for Guru Nanak Dev Ji’s Gurpurab

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਹੁ ਹਮਾਰੀ ॥
ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਭਰਿਪੁਰਿ ਲੀਣਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਜੋਤਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੀ ॥੨॥
O Lord, inaccessible, unfathomable, invisible and infinite: please, take care of me!
In the water, on the land and in sky, You are totally pervading. Your Light is in each and every heart. ||2||
Wish you all a very Happy Guru Nanak Dev Ji’s Gurpurab

ਮਨੁ ਮੰਦਰੁ ਤਨੁ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰੁ ਘਟ ਹੀ ਤੀਰਥਿ ਨਾਵਾ ॥
ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਮੇਰੈ ਪ੍ਰਾਨਿ ਬਸਤੁ ਹੈ ਬਾਹੁੜਿ ਜਨਮਿ ਨ ਆਵਾ ॥੧॥
My mind is the temple, and my body is the simple cloth of the humble seeker; deep within my heart, I bathe at the sacred shrine.
The One Word of the Shabad abides within my mind; I shall not come to be born again. ||1||
Happy Guru Nanak Dev Ji Jayanti

ਮਃ ੩ ॥
ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਕਰਤੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ਫਿਰੀ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਗਈ ਪਿਰੁ ਪਾਇਆ ਘਰਿ ਆਇ ॥੨॥
Ma 3 ||
I wandered over the whole world, crying out, “Love, O Love!”, but my thirst was not quenched.
O Nanak, meeting the True Guru, my desires are satisfied; I found my Beloved, when I returned to my own home. ||2||
Wish you all Happy Guru Nanak Jayanti

Guru Nanak Dev Ji’s Birthday Sms

God is one, but he has innumerable forms. He is the creator of all and he himself takes the human form.
Happy Guru Nanak Jayanti

Satguru Guru Nanak’s emergence cleared spiritual darkness, as sunrise dispels the darkness and stars disappear.
Happy Gurupurab

All religions lead us to a universal God may he bless you on this day and always.
Happy Guru Nanak Jayanti

May the Gurpurab bring Joy & Happiness to your life!
HAPPY GURPURAB !

Happy Guru Nanak Jayanti On This Auspicious Occasion The Birthday Of Shri Guru Nanak Dev Ji, I Wish To Convey You All The Heartiest Congratulations Happy Guru Nanak Jayanti

Happy Gurpurab to all the sikhs and to everyone who is a well-wisher of the ideals of sikhism….
Let us all celebrate janam divas, Prakash utsav of Guru Nanak dev ji

May Guru Nanak Dev Ji inspire you to achieve all your goals,
bless you with peace and bestow you with eternal joy and happiness.
Happy Gurpurab!

Even kings and emperors with heaps of wealth and vast dominion cannot compare with an ant filled with the love of God. – Guru Nanak Dev Ji

May your life full of Golden Days always with Guru’s Blessings warm wishes on Gurunanak Dev Ji’s Birthday

Such is the Karma of those upon whom He has cast His glance of grace.
O Nanak, the Merciful Lord, by His Grace, uplifts and exalts them.
On His auspicious birthday, may you and your family be blessed!
Gurpurab Greetings!

The true one was there from time immemorial.
He is there today and ever there you will find.
He never died nor will he ever die. …
Look within, you will see him there enshrined.
Happy Guru Nanak Jayanti…

May happiness and blessings Surround you as we join together
To remember the beloved sri Guru Nanak Dev ji and
the Beginning of sikhism.
Happy Gurupurab

May the teaching of the Guru reflect goodness
And compassion in you.
And bring into your life,
The glow of happiness & prosperity!
Warm wishes to you on the Gurupurab

The Guru is my ship to cross sin’s lake and the world ocean.
The Guru is my place of pilgrimage and sacred stream.
Happy Guru Nanak Jayanti!

A prayer of remembrance to the Guru
Who made roaring lions from pliable lambs
Who lead the people from despair to sublime heights
Who wrote the verse o

May Guru Jee inspire you to achieve all
your goals and May His blessings be with
you in whatever you do!
Happy Gurpurab

With the appearance of Guru Nanak Dev ji,
The mist of ignorance disappeared and
There was the light of righteousness,
Just as darkness is dispelled instantly,
When the sun rises and stars disappear.
Warm wishes on gurupurab!

The true guru
Has appeared to dispel
The darkness of ignorance and evil
May the flame of his love shine
Eternally in your heart
Waheguru, waheguru, waheguru!
Happy gurpurab!

Guru Nanak Jayanti Sms In Punjabi

Jyo kar suraj nikleya.
Tare chupe haner ploa.
Miti dhund jag chanan hoa.
Kaal taarn guru nanak aiya.
Gurpurb di lakh lakh wadai.

Satgur Nanak Pargataya mitti dhund jag Channan hoia
Aap ji nu sri Guru Nanak Dev Ji
de aagman purab dian lakh-lakh vadhayian.
Happy gurpurab!!

Nanak Naam Jahaaz Hai
Jo Chade So Uttre Paar!
Happy Guru Nanak Jayanti

Kissi Ne Pucha Tera Gharbaar Kitna Hai
Kissi Ne Pucha Tera Karobaar Kitna Hai
Kssi Ne Pucha Tera Parivaar Kitna Hai
Koi Virla Hi Puch Da Hai,
Tera Guru Naal Pyaar Kitna Hai…
Happy Guru Purub

Sab te vada Satguru Nanak
Jin kal rakhi meri
May the holy teachings of
Guru Nanak guide you
Through the right path
In your life.
Happy Guru Nanak Jayanti!

Man mein sincho har har naam
Andar kirtan, hor guun gaam
Aisi preet karo man mere
Aath pehar prab jano nehre
Kaho guru ja ka nirmal bhaag
Har charnee ta ka man laag.

Nanak Nich kahe vichaar,
Waria na jaava ek waar,
Jo tud bhave sai bhali kaar,
Tu sada salamat nirankaar
Gurpurb Di Lakh Lakh Wadai!!

Nanak Naam chardi Kalaa,
Tere Bhane Sarbat Da Bhala”
Dhan Dhan sahib sri guru nanak dev ji de aagan
Purab di aap sub nu lakh lakh vadhaai…

Gurpurab Text Sms Of Guru Gobind Singh Ji

Celebrate Gurpurab With Your Loved Ones, Friends & Family, & Enjoy Guru Gobind Singh JI’s Divine Love & Blessings Wishes On Guru Gobind Singh Ji Birthday…!!!
Happy Guru Gobind Singh Jayanti…!!!

Wishing you and your family a very happy & prosperous Gurpurab !!!
Guru Gobind Singh Ji de janam diha sariyan nun wadhaiyan…!!
Happy Gurpurab..!!

If you are determined, the victory shall be yours – Guru Gobind Singh. Heartiest Gurpurab Greetings.

Blessings of your teachers and almighty cannot be taken for granted. These are only with you until you do good deeds – Guru Gobind Singh. Gurpurab Di Lakh Lakh Wadhai.

It is only by the benevolence of people around you that you have an entity called ‘You’ – Guru Gobind Singh. Guru Gobind Singh Ji de Parkash Parb Di Wadhai.

As a Sikh you cannot forgo the option of doing good for society at large. Do good, even if it takes your life away – Guru Gobind Singh – Heartiest Gurpurab Greetings.

All inhabitants of this world have but one common caste – Guru Gobind Singh. Gurpurab Di Lakh Lakh Wadhai.

May Guru Gobind Singh Ji be your guiding star through your life and may he shower blessings on you this Gurpurab.

May Guru Gobind Singh Ji bless you and your family with joy, peace and happiness for eternity; may he inspire us to be a better human being. Happy Gurpurab.

May Guru Gobind Singh Ji give you the courage and strength to fight the evil and always stand by the side of truth. Wishing you a very happy Gurpurab!

Gurpurab SMS Of Guru Gobind Singh Ji

May The Name Of WaheGuru
Be Enshrined In Your Heart.
May Guru Ji’s Divine Love
and Blessings be with you Always.
HAPPY GURPURAB !!

May the teachings of Guru Gobind Singh reflect goodness and compassion in you and bring into your life, the glow of happiness & prosperity.
Happy Gurpurab!

Heartiest Wishes To U & Ur Family On This Auspicious Occasion.
May This Happy Guru Gobind Singh Jayanti Bring Lots Of Joy & Happiness To Ur Life Happy Birthday of Guru Gobind Singh ji…!!!
Happy Guru Gobind Singh Jayanti…!!!

On This Auspicsous Occasion OF The Birthday Of SH. GURU GOBIND SINGH Ji, I Wish To Convey U ALL MY Heartiest Happy Guru Gobind Singh Jayanti…!!!

May Guru Gobind Singh ji, the warrior, saint, poet and philosopher – the 10th Guru of the Sikhs bless you at all times!
Happy Gurpurab!

May the sacrifices of Guru Gobind Singh ji instill love of humanity and respect of different faiths!
A very happy Gurpurab!

May the name of Waheguru find a permanent abode in your heart and soul.
And may Waheguru bless you with abundant peace, love, happiness and prosperity!
Wish you a very happy Guru Gobind Singh ji’s Gurpurab!

Waho Waho Gobind Singh Appey Gur Chela!
Kalgidhar Paatshah ji de Paavan Parkash Purb Diyan Lakh-Lakh Wadhaiyan!

May happiness and blessings surround you as we join together To remember the beloved guru gobind singh ji and the Beginnings of Sikhism.
Happy Gurpurab.

ZAFARNAMA
CHUN KAR AZ HAMEH HEELAT-E DAR GUZASHT;
HALAL AST BURDAN B-SHAMSHIR DAST