Tags:


Je pata hunda tu shad jana

Je pata hunda tu shad jana

This picture was submitted by Nitish Kumar.

Dil te sheesha

Dil te sheesha

This picture was submitted by Nitish Kumar.

Khawaba ch tu

Khawaba ch tu

This picture was submitted by Nitish Kumar.

Hawa mazak kar gyi

Hawa mazak kar gyi

This picture was submitted by Nitish Kumar.

Khud nu jala dita

Category: Punjabi | No comments
Khud nu jala dita

This picture was submitted by Nitish Kumar.

Khud dur ho gye mainu kareeb kar ke

Khud dur ho gye mainu kareeb kar ke

This picture was submitted by Nitish Kumar.

Kis din vichar jana ae kaun janda ae

Category: Punjabi | No comments
Kis din vichar jana ae kaun janda ae

This picture was submitted by Nitish Kumar.

Ajj meri te kal kise hor di vaari

Ajj meri te kal kise hor di vaari

This picture was submitted by Nitish Kumar.

Kami kehri reh gyi

Kami kehri reh gyi

This picture was submitted by Nitish Kumar.

Shak

Category: Punjabi | No comments
Shak

This picture was submitted by Nitish Kumar.