Guraa Eik Dhaehi Bujhaaee – Japji Sahib

23 Gura ek dehi bujhayi - Japji Sahib
Tags: | Category: Gurbani
HTML Code
BB Code
Image URL

More Entries

  • 97 Sahas atharh kehni kateba - Japji Sahib
  • 25 Mati vich ratan jawahar manik - Japji Sahib
  • 150 Ek du jeebho lakh hohi lakh vees - Japji Sahib
  • 72 Asankh galvad hateya - Japji Sahib
  • 15 Hukam hukam chalaye rah - Japji Sahib
  • 33 Suniye jo jugti tan bhed - Japji Sahib
  • 32 Suniye esre barma indu - Japji Sahib
  • 30 Suniye deep loh patal - Japji Sahib
  • 31 Nanak bhagta sada vigaas - Japji Sahib

Leave a comment