Gur Eesar Gur Gorakh Baramaa Gur Paarabathee Maaee – Japji Sahib

22 Guru isher guru gorakh barma gur parbati - Japji Sahib
Tags: | Category: Gurbani
HTML Code
BB Code
Image URL

More Entries

  • 51 Manne tare tarre - Japji Sahib
  • 32 Suniye esre barma indu - Japji Sahib
  • 25 Mati vich ratan jawahar manik - Japji Sahib
  • 10 Gunjat gud gajan ke sunder – Tav Prasad Saviaye
  • 144 Eka mayi jugti viayi - Japji Sahib
  • 123 Akhke iser akhe sidh - Japji Sahib
  • 72 Asankh galvad hateya - Japji Sahib

Leave a comment