Search Results » "Shiv Kumar Batalvi"


Shiv Kumar Batalvi

Tags: | Category: Paintings
Shiv Kumar Batalvi

Shiv Kumar Batalvi

Tags: | Category: Punjabi
Shiv Kumar Batalvi

Shiv Kumar Batalvi

Tags: | Category: Punjabi
Shiv Kumar Batalvi

Shiv Kumar Batalvi

Tags: | Category: Punjabi
Shiv Kumar Batalvi

Shiv Kumar Batalvi

Tags: | Category: Punjabi, Punjabi Sad
Shiv Kumar Batalvi

Shiv Kumar Batalvi

Tags: | Category: Punjabi, Punjabi Sad
Shiv Kumar Batalvi

Shiv Kumar Batalvi

Tags: | Category: Punjabi, Punjabi Sad
Shiv Kumar Batalvi

Shiv Kumar Batalvi

Tags: | Category: Punjabi, Punjabi Sad
Shiv Kumar Batalvi

Shiv Kumar Batalvi

Tags: | Category: Punjabi
Shiv Kumar Batalvi

Shiv Kumar Batalvi

Tags: | Category: Punjabi
Shiv Kumar Batalvi

Shiv Kumar Batalvi

Tags: | Category: Punjabi, Punjabi Sad
Shiv Kumar Batalvi

Shiv Kumar Batalvi “Dooriyan”

Tags: | Category: Punjabi, Punjabi Sad
Shiv Kumar Batalvi “Dooriyan”

Shiv Kumar Batalvi ” Snake Poetry”

Tags: | Category: Punjabi, Punjabi Sad
Shiv Kumar Batalvi ” Snake Poetry”

Shiv Kumar Batalvi

Tags: | Category: Punjabi, Punjabi Sad
Shiv Kumar Batalvi

Shiv Kumar Batalvi

Shiv Kumar Batalvi

Jadon meri arthi – Shiv Kumar Batalvi

Jadon meri arthi – Shiv Kumar Batalvi

Late Shiv Kumar Batalvi

Late Shiv Kumar Batalvi

Shiv Kumar Batalvi

Shiv Kumar Batalvi

Shiv Kumar Batalvi

Shiv Kumar Batalvi

Shiv Kumar Batalvi

Shiv Kumar Batalvi

Shiv Kumar Batalvi

Shiv Kumar Batalvi

Shiv Kumar Batalvi

Shiv Kumar Batalvi

Kujh Rukh – Shiv Kumar Batalvi

Tags: | Category: Punjabi
Kujh Rukh – Shiv Kumar Batalvi

Maye ni maye – Shiv Kumar Batalvi

Tags: | Category: Punjabi
Maye ni maye – Shiv Kumar Batalvi

Shiv kumar Batalvi

Tags: | Category: Punjabi
Shiv kumar Batalvi

Shiv kumar batalvi

Tags: | Category: Punjabi
Shiv kumar batalvi

Joban rute jo v marda– shiv kumar batalvi

Tags: | Category: Punjabi
Joban rute jo v marda– shiv kumar batalvi

Main joban rutte mar jana

Tags: | Category: Punjabi
Main joban rutte mar jana

Kinni beeti te kinni baki hai

Tags: | Category: Punjabi, Punjabi Sad
Kinni beeti te kinni baki hai

Kyun na kara dosta satikar tere shehar da…

Tags: | Category: Punjabi, Punjabi Sad
Kyun na kara dosta satikar tere shehar da…