Tags:


Jinni Beeti Changi Beeti…

Category: Love (Sad) | 1 comment
Jinni Beeti Changi Beeti...

Dheeyan Hundiaan Ne Daultan Beganiaa

Dheeyan Hundiaan Ne Daultan Beganiaa

Sat Sri Akal

Sat Sri Akal

Punjabi Virsa

Category: Culture | 4 comments
Punjabi Virsa

Shadd Ke Na Jayi Dhola

Category: Love (Sad) | No comments
Shadd Ke Na Jayi Dhola

Girls are like computer virus

Girls are like computer virus

Gall Changi Nahi Kiti

Category: Love (Sad) | No comments
Gall Changi Nahi Kiti

Hanju Tere Mehnge Mull De

Category: Love (Sad) | No comments
Hanju Tere Mehnge Mull De