PDA

View Full Version : ਫੁੱਲ ਬਹਾਰ


Yashneet Pal
29th July 2009, 01:16 PM
ਤੁਸੀ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਵਰਗੇ;
ਤੁਸੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੱਚੀ ਦਾਤਾਰ ਵਰਗੇ.
ਅਸੀ ਜਿੱਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਦੋਸਤ ਕੀ ਕਰਨੇ;
ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀ ਹੀ ਲੱਖ -ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗੇ.

Yashneet Pal
29th July 2009, 01:57 PM
I like it buddy...keep it up

_ρυяє ρυηנαвαη_
29th July 2009, 02:02 PM
vadhiyaa a g . .

jolly arora
29th July 2009, 02:14 PM
nice 22ji........

Yashneet Pal
29th July 2009, 02:24 PM
Thnks Alot

ღMrs. G. Hayerღ
22nd April 2010, 07:00 AM
nice ji

sharan dhaliwal
22nd April 2010, 07:26 AM
nice ggggggggg